عنوان سایت شما
شرکت نام آوران شرق کوشان * تامین کننده ضایعات فولاد ایران * تلفن :6641792-0311
    مشروح خبر
تاریخ 1392/06/20 گروه داخلی تعداد بازدید 3466
قیمت خرید قراضه آهن توسط شرکت
قیمت خرید قراضه آهن توسط بخش بازرگانی شرکت اعلام گردید
قیمت خرید قراضه آهن توسط شرکت

قیمت خرید قراضه آهن توسط شرکت نام آوران شرق کوشان

 
نوع قراضه نوع درجه قیمت (ریال) محل تخلیه تاریخ اعمال قیمت
فله سنگین 13000 سایت سباو انبار ورنامخواست و انبار نایین
1392/06/14
فله متوسط 12900 سایت سباو انبار ورنامخواست و انبار نایین 1392/06/14
فله سبک1 12800 سایت سباو انبار ورنامخواست و انبار نایین 1392/06/14 
فله سبک 2 11200 سایت سباو انبار ورنامخواست 1392/06/14
فله درجه سه 7000 سایت سباو انبار ورنامخواست و انبار نایین 1392/06/14
 پرس سنگین 13000 سایت سباو انبار ورنامخواست و انبار نایین 1392/06/14
 پرس   متوسط 12900 سایت سباو انبار ورنامخواست و انبار نایین 1392/06/14  
 پرس سبک 1 12800 سایت سباو انبار ورنامخواست و انبار نایین 1392/06/14 
 پرس سبک 2 11800 سایت سباو انبار ورنامخواست و انبار نایین 1392/06/14
 پرس درجه 3 7000 سایت سباو انبار ورنامخواست و انبار نایین 1392/06/14
پلیسه 11500 سایت سباو انبار ورنامخواست و انبار نایین 1392/06/14
شکافتنی - سایت سباو انبار ورنامخواست و انبار نایین 1392/06/14

 نسخه چاپی 

 
   
 
کد را وارد نمایید

 
   
1  

Copyright © 2011 Green Apple CMS. All Rights Reserved.